در صورتی که تا 5 بار اطلاعات اشتباه برای ورود وارد نمایید ، حساب شما تا 2 ساعت از آخرین تلاشتان مسدود خواهد شد و در این ساعات دیگر قادر به ورود به سیستم نخواهید بود .